Veel gestelde vragen

Het gebruik van de AED:

Wie mag een AED gebruiken?

Iedereen mag een AED gebruiken. Hoewel het volgen van een reanimatiecursus met AED-training wordt aanbevolen, is de AED zo ontworpen dat zelfs mensen zonder training de apparaten kunnen gebruiken. De AED begeleidt de gebruiker stap voor stap met gesproken instructies.

Wanneer gebruik je een AED?

Een AED wordt gebruikt bij iemand die een hartstilstand heeft. De kenmerken van een hartstilstand zijn:
– De persoon is bewusteloos.
– De persoon ademt niet of niet normaal (gaspende ademhaling).

Stappen voor het gebruik van een AED:

1. Blijf kalm en roep om hulp.
– Laat iemand anders 112 bellen en een AED halen als er een in de buurt is.
– Als je alleen bent, bel dan eerst 112 en haal een AED als die dichtbij is.

2. Controleer het bewustzijn en de ademhaling.
– Schud de persoon voorzichtig en roep zijn of haar naam.
– Kijk, luister en voel voor ademhaling. Als er geen normale ademhaling is, start reanimatie.

3. Start reanimatie.
– Plaats je handen in het midden van de borstkas en druk stevig en snel (100-120 compressies per minuut).
– Wissel 30 borstcompressies af met 2 beademingen als je getraind bent in mond-op-mondbeademing.

4. Gebruik de AED zodra deze beschikbaar is.
– Zet de AED aan en volg de gesproken en visuele instructies.
– Verwijder de kleding van de borstkas van het slachtoffer.
– Plak de elektroden op de borst van het slachtoffer zoals aangegeven op de AED.
– Laat de AED het hartritme analyseren. Zorg ervoor dat niemand de persoon aanraakt tijdens het analyseren.

5. Volg de instructies van de AED.
– Als de AED aangeeft dat een schok nodig is, zorg ervoor dat niemand de persoon aanraakt en druk op de schokknop.
– Na de schok, volg de instructies om reanimatie te hervatten.

6. Blijf doorgaan.
– Ga door met reanimeren en het volgen van de AED-instructies totdat de hulpdiensten arriveren of de persoon tekenen van leven vertoont.

Belangrijke tips:
– Blijf rustig en volg de instructies van de AED.
– Laat de AED altijd zijn werk doen. De AED zal alleen een schok toedienen als dat nodig is.
– Zorg voor veiligheid. Gebruik de AED niet in een natte omgeving en zorg dat niemand de persoon aanraakt tijdens het analyseren en schokken.

Door deze stappen te volgen, kan iedereen, getraind of niet, helpen om levens te redden in een noodsituatie.

Ja, iedereen kan een AED bedienen. De apparaten zijn ontworpen met eenvoudige, gesproken instructies die gebruikers stap voor stap begeleiden. Hoewel het volgen van een reanimatiecursus wordt aanbevolen, is training niet vereist om een AED effectief te gebruiken.

De AED detecteert zelf of een schok nodig is en geeft dan duidelijke aanwijzingen, waardoor zelfs mensen zonder medische kennis een hartstilstandslachtoffer kunnen helpen. Het belangrijkste is om kalm te blijven en de instructies van de AED nauwkeurig te volgen.

Ja, wij verzorgen AED cursussen in samenwerking met EHBO Rossum.  

Bekijk de actuele cursusdata voor een AED cursus in Rossum op: 
https://ehborossumsaasveld.nl/cursussen/cursus-reanimatie-en-aed/ 

De wat uitgebreidere cursus, die doorgaans volledig door jouw zorgverzekering worden vergoed, is de Basiscursus EHBO https://ehborossumsaasveld.nl/cursussen/basiscursus-ehbo/ 

 

Beheer, onderhoud en behoud AED's

Alle AED’s worden minimaal 2 keer per jaar gecontroleerd. De locatie-eigenaar kan ons dan benaderen voor (versneld) onderhoud. In elke kast van de AED ligt een handleiding ‘Wanneer staat de AED op storing en wat dan te doen?’ waarop instructies staan in geval dat de AED een storing geeft.

Alle AED’s worden minimaal 2 keer per jaar gecontroleerd.

Ja, alle AED’s staan geregistreerd bij www.hartslagnu.nl.
Vanuit deze registratie worden AED’s bij noodzaak of calamiteiten via een netwerk aangeboden aan gediplomeerde hulpverleners uit jouw eigen regio. Als jij een AED-reanimatietraining volgt, hetgeen gelijk staat aan een standaard reanimatiecursus, dan kun jij je ook hiervoor aanmelden. Je aanmelding is dan een jaar geldig totdat je de opfriscursus weer gevolgd hebt. 

Wij werken samen met EHBO Rossum-Saasveld waar je je kunt aanmelden voor een cursus. >> klik hier 

De stichting AED Rossum is eigenaar van de 16 AED’s die in december 2023 zijn geplaatst (DefiSign Life AED). Op locatie De Lange Drift 13 hangt de Zoll AED Plus en deze is eigendom van die buurt.

Financiën

Met hulp van €25.000 sponsoring uit de gemeenschap is het mogelijk gemaakt om in totaal nu 16 AED’s aan te schaffen. De begroting voor onderhoud en behoud is nog niet sluitend. We proberen met een onafgebroken donateurs actie, waarbij we 10,- per jaar per donateur vragen, het onderhoud en afschrijving in te plannen. De actie wordt actief gepromoot in februari 2024 en opnieuw in juli 2024. 

Alle AED’s worden 2x per jaar gecontroleerd en waar nodig worden de elektroden en accu’s vervangen. Een nieuwe set elektroden
kost € 69,00 en een accu € 244,90 (prijzen juni 2024). De levensduur van een accu is 2 tot 5 jaar
en de elektroden 2,5 tot 3 jaar in geval dat een AED niet wordt gebruikt.

Indien we te weinig geld aan donaties binnenhalen zullen we onze acties met bestuur en vrijwilligers blijven opvoeren. Zou er op welke manier dan ook teveel geld worden opgehaald, dan gaat dit te allen tijde eerst ten goede komen van de AED’s en de netwerkdekking. Blijkt bij afschrijving nog steeds geld over te blijven, dan komt dit eveneens te goede aan goede doelen die in het verlengde staan van hulp bij ongevallen en zorg.